Lập bi kí

Lập bi kí

Thông tin cơ bản

Lập bi kí
立碑記
Kí hiệu: 20237
Thác bản bia thôn Đại Tân xã Ninh Định tổng Gia Cát huyện Hiệp Hòa phủ Đa Phúc 多福府洽和縣嘉吉總寧定社大津村, sưu tầm tại đình thôn Đại Tân xã Tân Mãn tổng Gia Cát huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 30 x 60 cm, gồm 10 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Thôn Đại Tân tu sửa đình nhưng thiếu tiền, bà họ Ngô hiệu Diệu Định bỏ ra 100 quan tiền cùng một số ruộng giúp vào việc sửa đình. Dân trong thôn tôn bầu làm Hậu thần, hưởng thờ tại đình.
Ghi chú: Bia mờ mất nhiều chữ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)