Lập bi kí kị

Lập bi kí kị

Lập bi kí kị
立碑寄忌
Kí hiệu: 959
Thác bản bia giáp Đông phường Nhật Chiêu tổng Thượng huyện Vĩnh Thuận phủ Hoài Đức 懷德府永順縣上總日昭坊東甲, sưu tầm tại chùa Phúc Khánh phường Nhật Tân tổng Thượng huyện Hoàn Long
Thác bản 1 mặt, khổ 43 x 68 cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 450 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Tự Đức thứ 33 (1880)
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Sinh hoạt làng xã
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Năm Kỷ Mão giáp Đông hưng công sửa chữa hậu đường chùa Phúc Khánh, chi phí nhiều Tín chủ Nguyễn Thị Dũng đã đóng góp 50 quan thanh tiền dùng vào việc công và cúng 4 sào ruộng làm Hậu kị Bản giáp thuận tình cho vợ chồng bà được hưởng cúng tế hàng năm Có ghi các xứ ruộng cúng

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post