Lập bi mại trù tiền vạn đại chi đồ

Lập bi mại trù tiền vạn đại chi đồ

Thông tin cơ bản

Lập bi mại trù tiền vạn đại chi đồ
立碑買疇錢萬代之圖
Kí hiệu: 3464
Thác bản bia thôn Nội xã Bá Dương huyện Từ Liêm phủ Quốc Oai
國威府慈廉縣霸陽社內村, sưu tầm tại miếu xã Bá Dương phủ Hoài Đức tỉnh Hà Đông.
Thác bản 1 mặt, khổ 58 x 118 cm, gồm 25 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu .
Niên đại: Vĩnh Trị thứ 4 (1676).
Người soạn: Lê Hưng Tiệm 黎興漸; quê quán: xã Thượng Cát; học vị: Giám sinh.
Người viết: Lê Phàn Lân 黎攀鱗; quê quán: xã Thượng Cát; học vị: Giám sinh.
Chủ đề:
Hoạt động sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Giáo phường xã Thượng Mỗ huyện Từ Liêm vốn sở hữu cửa đình thôn Nội xã Bá Dương. Năm Kỷ Mùi, vì thiếu tiền chi dùng, nên đã bán quyền lợi cửa đình cho thôn Nội xã Bá Dương huyện Từ Liêm phủ Quốc Oai với giá tiền là 120 quan. Hai bên làm giao ước, quy định: Nếu có sự gian trá gì trong việc bán cửa đình thì giáo phường phải chịu trách nhiệm. Từ nay về sau, vào các ngày tế lễ hàng năm, giáo phường không được yêu sách đối với dân xã Bá Dương. Sau này dân xã tu sửa lại đình, làm lễ xung đình, thì giáo phường không được cấm đoán hoặc đòi hỏi gì.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)