Lập bia vi tích

Lập bia vi tích

Thông tin cơ bản

Lập bia vi tích
立碑為迹
Kí hiệu: 18202
Thác bản bia sưu tầm ở đình xã Phong Nẫm huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 25 x 55 cm, gồm 10 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 180 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Nhâm Thân Gia Long thứ 11 (1812).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Quan viên hưong lão hội họp tại đình, bàn về việc các năm gần đây dân cứ không được yên ổn vào năm Kỷ Hợi đã tìm được thầy, xem mạch đất đổi lại hướng đình, nhưng các năm sau vẫn không được yên ổn. Nay dân làng họp bàn quy định từ nay về sau, trong làng cấm không được đào bới để động đến long mạch. Nếu đời sau người nào cậy thế không tuân theo thì xin trên có hoàng thiên trừng phạt không tha, bên dưới thì quan viên phạt 3 quan tiền cổ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)