Lập đức bi ký

Lập đức bi ký

Lập đức bi ký
立德碑記
Kí hiệu: 18273
Thác bản bia sưu tầm ở đình xã Diễm Xuyên huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 37 x 64 cm, gồm 13 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bính Dần Tự Đức thứ 19 (1866).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Ngyuyễn Thị Cơ, ông Nguyễn Văn Tình người xã Diễm Xuyên đã cúng 150 quan và 1 mẫu ruộng để làng chi dùng vào việc đắp đê. Dân làng đã thuận tình bầu họ làm Hậu thần. Vào lễ nhập tịch tháng 8 hàng năm sẽ biếu 1 mâm xôi, 1 con gà và trầu rượu, ngày giỗ sẽ biếu 1 cái thủ lợn, đến 3 đời thì thôi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post