Lập đức bi ký

Lập đức bi ký

Thông tin cơ bản

Lập đức bi ký
立德碑記
Kí hiệu: 18273
Thác bản bia sưu tầm ở đình xã Diễm Xuyên huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 37 x 64 cm, gồm 13 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bính Dần Tự Đức thứ 19 (1866).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Ngyuyễn Thị Cơ, ông Nguyễn Văn Tình người xã Diễm Xuyên đã cúng 150 quan và 1 mẫu ruộng để làng chi dùng vào việc đắp đê. Dân làng đã thuận tình bầu họ làm Hậu thần. Vào lễ nhập tịch tháng 8 hàng năm sẽ biếu 1 mâm xôi, 1 con gà và trầu rượu, ngày giỗ sẽ biếu 1 cái thủ lợn, đến 3 đời thì thôi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)