Lập Hậu bi

Lập Hậu bi

Thông tin cơ bản

Lập Hậu bi
立后碑
Kí hiệu: 15684
Thác bản bia xóm Cầu thôn Đoài xã Phù Lỗ huyện Kim Hoa phủ Bắc Hà 北河府金華縣扶魯社兌村梂巷, sưu tầm ở miếu thổ thần xã Phù Lỗ tổng Phù Lỗ huyện Kim Anh tỉnh Phúc Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 53 x 88 cm, gồm 14 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 200 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Kỷ Mão.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Tháng 3 năm Kỷ Mão, quan viên và dân xóm Cầu thôn Đoài xã Phù Lỗ đồng tâm tu bổ lại miếu thổ thần, trên thì lợp ngói dưới thì xây đường. Có 5 vị trong xóm đã tiến cúng mỗi người 4 quan tiền để tu bổ, lại cúng mỗi người 1 sào ruộng để gửi giỗ. Quan viên và dân làng đã thuận tình bầu 5 vị làm Hậu. Ghi tên tự, hiệu, ngày giỗ và vị trí các thửa ruộng gửi giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)