Lập Hậu bi ký

Lập Hậu bi ký

Thông tin cơ bản

Lập Hậu bi ký
立后碑記
Kí hiệu: 15683
Thác bản bia xóm Cầu thôn Đoài xã Phù Lỗ huyện Kim Hoa phủ Thiên Phúc 天福府金華縣扶魯社兌村梂巷, sưu tầm ở miếu thổ thần thôn Đoài xã Phù Lỗ tổng Phù Lỗ huyện Kim Anh tỉnh Phúc Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 81 cm, gồm 23 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tân Sửu.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Xóm Cầu thôn Đoài xã Phù Lỗ trước đây đã có miếu thổ thần, khi mới xây dựng chưa được to rộng nên mỗi khi nghênh rước thần thì quả là chật hẹp. Nay quan viên hương lão và chư vị thiện tín hảo tâm đã quyên góp tiền bạc và cộng với tiền hoa lợi của bản xóm để tu bổ lại ngôi miếu, một số vị đã cúng tiến ruộng để gửi giỗ. Ghi họ và tên, ngày giỗ và số ruộng vị trí ruộng gửi giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post