Lập Hậu bi ký

Lập Hậu bi ký

Thông tin cơ bản

Lập Hậu bi ký
立后碑記
Kí hiệu: 18275
Thác bản bia sưu tầm ở đình xã Diễm Xuyên huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 33 x 55 cm, gồm 11 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Ất Hợi Bảo Đại thứ 10 (1935).
Người soạn: Nguyễn Hữu Trinh 阮有貞.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Dân làng Diễm Xuyên tu bổ lại miếu thần, ông Nguyễn Như Huynh đã cúng 50 đồng và 1 sào 4 thước ruộng để làng chi dùng vào việc công. Dân làng đã bầu mẹ ông làm Hậu thần. Vào ngày giỗ dân làng sẽ sắm sửa gà, xôi, trầu, rượu để cúng lễ. Lễ xong sẽ biếu 1 con gà, 1 bát xôi, biếu đến 3 đời thì thôi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)