Lập Hậu bi

Lập Hậu bi

Thông tin cơ bản

Lập Hậu bi
立后碑
Kí hiệu: 15682
Thác bản bia xóm Làng Cầu thôn Đoài xã Phù Lỗ huyện Kim Hoa phủ Thiên Phúc 天福府金華縣扶魯社兌村廊梂巷, sưu tầm ở miếu thổ thần xã Phù Lỗ tổng Phù Lỗ huyện Kim Anh tỉnh Phúc Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 30 x 52 cm, gồm 9 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 120 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 3 (1822).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Vào năm Đinh Mão, dân xóm Làng Cầu thôn Đoài xã Phù Lỗ trùng tu miếu thổ thần. Có người trong xóm tự là Trung Chân cúng nạp 4 quan tiền cổ để chi dùng vào việc công, lại cúng 1 sào ruộng làm ruộng tế tự. Quan viên và dân làng thuận tình bầu ông làm Hậu. Ghi ngày giỗ, vị trí thửa ruộng gửi giỗ của ông Trung Châu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post