Lập Hậu phật bi

Lập Hậu phật bi

Lập Hậu phật bi
立后伵碑
Kí hiệu: 14863
Thác bản bia xã Yên Lỗ huyện Yên Lãng phủ Vĩnh Tường 永祥府安朗縣安魯社, sưu tầm tại chùa xã Đông Lỗ tổng Hương Canh huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 52 x 90 cm, gồm 14 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Đồng Khánh thứ 3 (1888).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ba giáp ở thôn Thượng Đức tu sửa chùa Càn Long chi phí tốn kém. Các vị trong làng xuất mỗi người 10 quan tổng cộng 50 quan để tu sửa chùa, lại cúng mỗi người 1 sào ruộng cộng được 5 sào làm ruộng tế tự. Quan viên, dân giáp tôn bầu các vị gia tiên những người đã cúng tiến làm Hậu phật. Ghi họ và tên các Hậu phật, vị trí các thửa ruộng cúng tiến và giỗ các Hậu phật tại chùa.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post