Lập Hậu phật bi ký

Lập Hậu phật bi ký

Thông tin cơ bản

Lập Hậu phật bi ký
立後佛碑記
Kí hiệu: 9292/9293
Thác bản bia thôn An Nghĩa xã Lai Cách huyện Cẩm Giàng phủ Thượng Hồng 上洪府錦江縣來格社安義村, sưu tầm tại chùa thôn An Nghĩa xã Lai Cách tổng Lai Cách huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 62 x 92 cm, gồm 34 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1300 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu .
Niên đại: Chính Hòa thứ 9 (1688).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn Thị Đê hiệu là Từ Khánh và bà Nguyễn Thị Thái hiệu là Diệu Khánh đã cúng 200 quan tiền, 2 mẫu ruộng cho thôn để tu sửa chùa. Quan viên, bản thôn tôn bầu hai bà làm Hậu phật. Có ghi ngày giỗ của người được bầu Hậu, vị trí các thửa ruộng và lệ cúng giỗ hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)