Lập Hậu phật bi ký

Lập Hậu phật bi ký

Thông tin cơ bản

Lập Hậu phật bi ký
立後佛碑記
Kí hiệu: 9223/9294
Thác bản bia thôn An Nghĩa xã Lai Cách huyện Cẩm Giàng phủ Thượng Hồng 上洪府錦江縣來格社安義村, sưu tầm ở chùa thôn An Nghĩa xã Lai Cách tổng Lai Cách huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 64 x 118 cm, gồm 36 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu .
Niên đại: Chính Hòa thứ 20 (1699).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Bản thôn tu sửa chùa Trung Phật, Quan Đặc tiến Phụ quốc Thượng tướng quân Cẩm y vệ Hải Quận công họ Mai đã cúng 100 quan tiền để tu sửa chùa. Sau ông lại cúng 300 quan tiền và 3 mẫu ruộng cho thôn để gửi giỗ cho anh ruột tự là Phúc Ân, hai chị ruột hiệu là Mỹ Thái và hiệu là Diệu Tín của ông làm Hậu phật. Có ghi ngày giỗ của người được bầu Hậu, vị trí và diện tích các thửa ruộng cúng tiến cùng các nghi lễ cúng giỗ hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)