Lập Hậu thần bi kí

Lập Hậu thần bi kí

Lập Hậu thần bi kí
立后神碑記
Kí hiệu: 17655/17656/17657/17658
Thác bản cột đá [ ] [ ] [ ] huyện Phù Dung phủ Khoái Châu 快州府芙蓉縣, sưu tầm ở trường học xã Duyệt Lễ tổng Ba Đông huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 4 mặt, khổ 33 x 55 cm, gồm 39 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 12 (1691).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Bia bầu Hậu thần cho bà Phạm Thị Diệu là Hiền nhân lệnh tộc có tấm lòng nhân hậu đã xuất 80 quan tiền và 1 sào ao cho dân. Kê tên một số vị tham gia đòng góp tiền, ao công đức. Có bài minh 21 câu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post