Lập Hậu thần bi ký

Lập Hậu thần bi ký

Lập Hậu thần bi ký
立後神碑記
Kí hiệu: 13053/13054
Thác bản bia xã Điền Nhi huyện Gia Phúc phủ Hạ Hồng 下洪府嘉福縣田兒社, sưu tầm ở đình xã Điền Nhi tổng Đoàn Bái huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 52 x 97cm, gồm 25 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Long Đức thứ 3 (1735).
Người soạn và viết: Phạm Phủ Khâm 范甫欽; quê quán: huyện Gia Phúc; học vị: Hiệu sinh;.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Đặng Thị Ngũ hiệu Diệu Thông Chánh thất của Thập lý hầu kiêm Trùm trưởng, đã cúng cho xã 50 quan sử tiền và 5 sào ruộng. Các Sinh đồ, Xã trưởng và nhân dân toàn xã Điền Nhi họp vào ngày mồng 8 tháng 7 năm Đinh Mùi tôn bầu Đặng Thị Ngũ làm Hậu thần. Ghi bài vị của Hậu thần, qui định lệ kính biếu khi bà còn sống và nghi lễ cúng tế Hậu thần. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post