Lập Hậu thần bi/Ước bản thôn kí

Lập Hậu thần bi/Ước bản thôn kí

Thông tin cơ bản

Lập Hậu thần bi/Ước bản thôn kí
立後神碑/約本村記
Kí hiệu: 3044/3045/3046/3047
Thác bản bia thôn Đoài xã Hóa Hiệp huyện Diên Hà phủ Tiên Hưng 先興府延河縣化洽社兌村, sưu tầm tại đình thôn Đoài xã Hóa Hợp tổng An Xá huyện Diên Hà tỉnh Thái Bình.
Thác bản 4 mặt, khổ 50 x 110 cm và 19 x 110 cm, gồm 41 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Tân , Cửu .
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 9 (1713).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ông Nguyễn Công Bảng và vợ là bà Nguyễn Thị Công giàu có, đức hạnh đã cúng cho làng 100 quan tiền và 1 mẫu ruộng để sửa chữa chùa và cúng giàng. Dân làng tôn bầu ông bà làm Hậu thần, định lệ cúng giỗ hàng năm. Kê số ruộng cúng và bài minh 20 câu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)