Lập khoán xướng nhi kí

Lập khoán xướng nhi kí

Thông tin cơ bản

Lập khoán xướng nhi kí
立券唱兒記
Kí hiệu: 1962
Thác bản bia xã Tiên Lữ huyện Yên Sơn phủ Quốc Oai 國威府安山縣仙侶社, sưu tầm tại đình xã Sơn Lộ tổng Tiên Lữ phủ Quốc Oai tỉnh Sơn Tây
Thác bản 1 mặt, khổ 80 x 122 cm, gồm 18 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Dương Đức thứ 1 (1672)
Người soạn: Nguyễn Sĩ Đình 阮仕廷
Người soạn: Nguyễn Thế Tượng 阮世象
Chủ đề: Sinh hoạt làng xã
Tóm lược nội dung:
Văn tự bán quyền lợi hát cửa đình của giáo phường huyện Yên Sơn cho xã Sơn Lộ Giáo phường huyện Yên Sơn vì thiếu tiền quan dịch nên phải bán quyền lợi hát cửa đình với giá 174 quan Giao ước sau khi bán, giáo phường không được đòi hỏi quyền lợi Có họ tên bên mua và bên bán

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)