Lập nghĩa điền trì bi minh ký

Lập nghĩa điền trì bi minh ký

Thông tin cơ bản

Lập nghĩa điền trì bi minh ký
立義田池碑銘記
Kí hiệu: 4872
Thác bản bia xã Tiền Liệt huyện Vĩnh Lại phủ Hạ Hồng 下洪府永賴縣前列社, sưu tầm tại miếu xã Tiền Liệt tổng Xuyên Hử huyện Vĩnh Lại tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 68 x 103 cm, gồm 24 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Dương Hòa thứ 2 (1636).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Hành trạng ông Nguyễn Tự Danh, người xã Tiền Liệt huyện Vĩnh Lại, từ nhỏ đã được giáo dục hơn người, nên năm 27 tuổi đỗ thi Hương. Nhờ thừa ấm cha, được giữ chức Tư vụ Bộ Lễ, sau thăng đến chức Binh bộ quân vụ Thanh lại ty Viên ngoại lang. Năm Quý Dậu, ông chẳng may bị bạo bệnh rồi mất. Bố ông là Xuân Quận cộng đem phần gia sản của ông gồm 10 mẫu 4 sào ruộng, 1 chiếc ao để phụng sự hương đèn. Do có linh ứng, ông được dân làng tôn xin sắc phong thờ làm Thành hoàng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)