Lập Phật tự hương hỏa lưu truyền bi

Lập Phật tự hương hỏa lưu truyền bi

Thông tin cơ bản

Lập Phật tự hương hỏa lưu truyền bi
立佛寺香火留傳碑
Kí hiệu: 1916
Thác bản bia xã Hải Đàm huyện Lôi Dương phủ Thiệu Thiên 紹天府雷陽縣海潭社, sưu tầm tại chùa Vĩnh Phúc thôn Mậu Công xã Hải Khoát tổng Diên Hào phủ Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa
Thác bản 1 mặt, khổ 82 x 12 cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 350 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Cảnh Trị thứ 7 (1669)
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Hành trạng, công tích nhân vật
Sinh hoạt làng xã
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Toản Quận công vốn là người thuộc dòng dõi họ Trịnh, phò chúa có nhiều công tích, là bậc vĩ nhân của đất Ái Châu Ông lại là người sùng đạo Phật, thấy chùa Vĩnh Phúc lâu ngày bị hư hỏng đã cúng tiền và 1 mẫu ruộng để tu sửa chùa Dân xã bầu ông Hậu phật và khắc vào đá để truyền lâu dài

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)