Lập phụ thực bi kí

Lập phụ thực bi kí

Lập phụ thực bi kí
立附食碑記
Kí hiệu:12368/12361
Thác bản bia thôn Nguyễn xã Hộ Xá huyện Chí Linh phủ Nam Sách 南策府至靈縣護舍社阮村, sưu tầm tại miếu xã An Xá Tây tổng An Ninh phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 40 x 61cm, gồm 32 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Phúc Thái thứ 4 (1646).
Người soạn: họ Vũ 武; quê quán: không ghi; học vị: Tiến sĩ khoa Bính Tuất; chức vị: Đặc tiến Vinh tử Kim lộc Đại phu, Lại bộ Tả Thị lang, tước Hộ Liễu hầu.
Người viết: Nguyễn Lân Phượng 阮麟鳳 .
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Tín vãi Nguyễn Thị Thê hiệu Từ Hanh sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc, ông là Hiệu sinh bản phủ, bố là phủ sinh bản phủ. Vào năm Ất Sửu (1625) bà đã công đức cho làng 1 mẫu ruộng. Bản thôn đã bán thửa ruộng này đi được 80 quan tiền để chi dùng vào công dịch. Quan viên, hương lão và dân làng nhớ ơn công đức, đã cho bà được phối hưởng tại đình, đời đời được cúng tế. Ghi vị trí các thửa ruộng. Có bài minh.
Ghi chú: Số thứ tự thác bản ghi bị nhầm. Xem các số thác bản 12360/12362/12362/ 12363/12369.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post