Lập thạch bi ký

Lập thạch bi ký

Thông tin cơ bản

Lập thạch bi ký
立石碑記 Kí hiệu: 15384/15385
Thác bản bia thôn Tây Thượng xã Thượng Đạt huyện Lập Thạch phủ Tam Đới 三帶府立石碑上達社西上村, sưu tầm ở đình thôn Tây Thượng xã Thượng Đạt tổng Thương Đạt huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 47 x 75 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, không có hoa văn, có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 25 (1764).
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc thôn Tây Thượng xã Thượng Đạt đã mua dứt quyền ca hát của đình vào năm Vĩnh Khánh thứ 3 (1731) đến năm (1764) sợ bị thất lạc, vả lại bia đã nứt mòn, nên khắc lại lưu truyền về sau.
Ghi chú: Bia này vốn được dựng từ năm Tân Hợi (1731) ghi điều ước về việc bán quyền hát cửa đình. Đến năm này (1764) khắc lại trên chính nền bia cũ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post