Lập thạch bi Thủ Long tự

Lập thạch bi Thủ Long tự

Thông tin cơ bản

Lập thạch bi Thủ Long tự
立石碑首龍寺
Kí hiệu:12709
Thác bản bia xã Nại Hiên huyện Tân Phúc phủ Điện Bàn 奠盤府新福縣耐軒社, không ghi địa điểm sưu tầm.
Thác bản 1 mặt, khổ 100 x 110cm, gồm 18 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 450 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thịnh Đức thứ 5 (1657).
Người soạn: không ghi.
Người viết chữ: Lê Gia Phúc 黎嘉福; quê quán: xã Hải Châu huyện Tân Phúc.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc Cai thuộc Nguyễn Văn Châu, Cai hợp tướng thần lại Vạn Kim tử Trần Hữu Lễ và toàn xã Nại Hiên bỏ tiền ra làm chùa Thủ Long, gác chuông, gác trống. Ghi vị trí, diện tích các thửa ruộng chùa, họ và tên những người đã phát tâm công đức cúng tiến tiền bạc để xây chùa, và cúng ruộng làm ruộng tam bảo.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)