Lạp thạch bi Thủ Long tự

Lạp thạch bi Thủ Long tự

Thông tin cơ bản

Lạp thạch bi Thủ Long tự
立石碑首龍寺
Kí hiệu: 14248
Thác bản bia tại xã Nại Hiên huyện Tân Phúc phủ Điện Bàn 奠磐府新福縣耐軒社, sưu tầm tại chùa Thủ Long xã Nại Hiên huyện Tân Phúc phủ Điện Bàn tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 196 x 101 cm, gồm 18 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 350 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thịnh Đức thứ 5 (1657).
Người soạn: Lê Gia Phúc 黎嘉福.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
– Sinh hoạt làng xã
Tóm lược nội dung:
Nhân lúc sư chùa và nhân dân địa phương tu bổ chùa Thủ Long, ông Trần Hữu Đễ, bà Nguyễn Thị Vạn, ông Bùi Văn Vũ cùng các thiện tín, v.v… trong xã cúng một số đất vườn để mở mang qui mô chùa và ruộng để cầy cấy thu hoa lợi sắm lễ. Nay lập bia ghi lại để lưu truyền về sau.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)