Lập thạch bi thủ long tự

Lập thạch bi thủ long tự

Thông tin cơ bản

Lập thạch bi thủ long tự
立石碑首龍寺
Kí hiệu: 19257
Thác bản bia xã Nại Hiên huyện Tân Phúc phủ Điện Bàn 奠磐府新福縣耐軒社, sưu tầm ở chùa Thủ Long xã Nại Hiên huyện Tân Phúc tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 105 x 105 cm, gồm 18 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thịnh Đức thứ 4 (1656).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi địa điểm, diện tích các thửa ruộng do thiện nam tín nữ cúng cho nhà chùa làm của tam bảo.
Ghi chú: Bia mờ, mòn, sứt sẹo, vỡ rất khó đọc.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)