Lập Thạch đình bi

Lập Thạch đình bi

Thông tin cơ bản

Lập Thạch đình bi
立石亭碑Kí hiệu: 15421
Thác bản bia thôn Bì Lâm xã Hạ Ích下益社皮羅村, sưu tầm ở đình thôn Bì Lâm xã Hạ Ích tổng Hạ Ích huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 60 x 91 cm, gồm 17 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Thái thứ 10 (1729).
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Giáo phường huyện Lập Thạch do việc quan dịch không có tiền chi dùng, phải bán quyền lợi hát cửa đình cho thôn Bì Lâm của xã Hạ Ích lấy 60 quan tiền sử để chi dùng. Hai bên quy định với nhau: Từ nay về sau giáo phường không được thu tiền trù vào các dịp nhập tịch, xướng ca hoặc yêu sách sinh sự. Còn ca xướng những ngày nghênh thần, táng thần hàng năm thì được 6 mâm xôi và tiền lễ là 6 mạch. Còn như năm nào ca xướng một hai bài ca trù, không có khảo thí thì cũng lấy tiền lệ là 1 quan 2 mạch, chia đôi với người ca múa không được lấy cả đủ lệ. Về sau giáo phường không được thu tiền trù vào các dịp nhập tịch, xướng ca hoặc đòi lệ gà, xôi rượu. Đổi lại dân trong thôn sẽ trả thù lao cỗ bàn và một số tiền nhất định cho giáo phường mỗi khi có công việc cần thiết.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)