Lập thạch khánh tự ký

Lập thạch khánh tự ký

Thông tin cơ bản

Lập thạch khánh tự ký
立石慶寺記
Kí hiệu: 13973
Thác bản khánh thôn Hội Trữ xã Nghĩa An huyện Bạch Hạc phủ Tam Đới 三帶府白鶴縣義安社會杼村, sưu tầm ở chùa Thiên Hội xã Nghĩa An tổng Nghĩa An huyện Bạch Hạc phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 87 x 146cm, gồm 41 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 780 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 3 (1707).
Người soạn: Nguyễn Nhân Trung 阮仁中; quê quán: xã Bồ Sảo; chức vị: Tri huyện huyện Tiên Phong.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi họ và tên các vị hội chủ, hưng công ở 2 thôn bến Cả và Hội Trữ đã góp tiền đúc khánh chùa Thiên Hội, như: hưng công hội chủ xã bá quan trùm bá tổng Phùng Phúc Hòa cùng mẹ đã mất là bà Từ Mẫn, ông Nguyễn Trí Trung, ông Khổng Hậu và vợ bà Phùng Thị Điển, ông Phùng Tứ Hiền và vợ bà Phùng Thị Nguyệt, v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)