Lập thiên trụ bi/Cựu tích đồng điền bản động xứ bi kí/Hưng công Trúc Tiền xã đồng kí

Lập thiên trụ bi/Cựu tích đồng điền bản động xứ bi kí/Hưng công Trúc Tiền xã đồng kí

Thông tin cơ bản

Lập thiên trụ bi/Cựu tích đồng điền bản động xứ bi kí/Hưng công Trúc Tiền xã đồng kí
立天柱碑/舊跡同田板洞處碑記/興功築前社同記
Kí hiệu: 10534/10535/10536/10537
Thác bản bia xã Hải Triền huyện An Hưng phủ Hải Đông 海東府安興縣海廛社, sưu tầm ở xã Hải Yến tổng Hà Nam huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Yên.
Thác bản 4 mặt, khổ 42 x 84cm, gồm 44 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 24 (1703).
Người viết: Vũ Khắc Khoan 武克寬.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã
Tóm lược nội dung:
Ghi địa giới của bản xã, bốn phía đông, tây, nam, bắc cận giáp xã thôn nào; địa giới của các xứ đồng gồm bao nhiêu thước, sào, giáp giới những đâu, tất cả được cắm giới rõ ràng. Nay khắc vào bia đá để lưu truyền cho con cháu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post