Lập từ vũ/Sở bi kí

Lập từ vũ/Sở bi kí

Lập từ vũ/Sở bi kí
立祠宇/所碑記
Kí hiệu: 11868/11869/11870/11871
Thác bản bia xã Hoa Duệ huyện Kim Thành 金城縣華裔社, sưu tầm tại văn chỉ xã Phương Duệ tổng Cam Lâm huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương.
Thác bản 4 mặt, khổ 25 x 68cm, gồm 41 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Long Đức thứ 4 (1735).
Người soạn thứ nhất: Nguyễn Bá Quýnh 阮伯炯; chức vị: Đô hộ Cấp sự trung.
Người soạn thứ hai: Nguyễn Đạo Lan 阮道瀾.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Từ vũ xã Hoa Duệ xưa trải lâu ngày đã bị hư hại, nay họ Nguyễn và họ Phạm xuất tiền tu tạo lại từ vũ thêm đẹp đẽ để thờ phụng các bậc Tiên hiền của bản xã, vừa để chấn hưng Nho phong tại địa phương. Ghi họ và tên những người công đức tu tạo từ vũ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post