Lê thị công đức bi kí

Lê thị công đức bi kí

Thông tin cơ bản

Lê thị công đức bi kí
黎氏功德碑記
Kí hiệu: 18905
Thác bản bia giáp Thể Giao thôn Liên Đường tổng Vĩnh Xương huyện Thọ Xương phủ Hoài Đức tỉnh Hà Nội 河內省懷德府 壽昌縣永昌總蓮塘村體交甲, sưu tầm ở đền giáp Thể Giao đệ thất hộ phố Liên Trì thành phố Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 70 x 98 cm, gồm 17 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Hàm Nghi thứ nhất (1885).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ông họ Lê người ở giáp ta là người ham thích việc thiện. Vào năm Minh Mệnh phận thiết tỉnh hạt bản giáp định xây 1 tòa từ vũ và tu sửa đồ tế khí nhưng chưa có đất. Ông đã xuất tiền mua 3 khu đất, khai hoang làm của công. Khi thôn theo lệnh trên tu sửa địa bạ và đo đạc địa giới ông lại xuất tài lực tu bổ sở điền, thấy vậy 7 thôn xung quanh nhượng mỗi thôn 1 sào đất để làm thù lao cho ông nhưng ông lại sung công số ruộng đó trong đó giao cho giáp 4 sào, cúng vào văn chỉ 3 sào làm ruộng cúng. Năm Bính Ngọ bản giáp trùng tu từ vũ ông lại cúng 200 quan tiền xây 2 gian nội điện… Dân lập bia khắc ghi công đức, phối thờ sau Thần.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post