Lê thị kí kị Hậu bi

Lê thị kí kị Hậu bi

Lê thị kí kị Hậu bi
黎氏寄忌後碑
Kí hiệu: 18908
Thác bản bia sưu tầm ở đền giáp Thể Giao đệ thất hộ phố Liên Trì thành phố Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 44 x 90 cm, gồm 10 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 4 (1892).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bà Lê Thị Thái người bản giáp tuổi cao sức yếu nghĩ đến việc thờ cúng hương hỏa muốn được bản giáp lo giúp nên nhân năm Thành Thái thứ 4 dân hưng công xây dựng giải vũ 2 tòa ở 2 bê phải, trái của đền nên bà đã xuất 300 quan diên tiền để trợ giúp chi phí và xin được lập bia gửi giỗ. Dân ưng thuận, ghi tên, ngày giỗ của bà.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post