Lê tộc bi kí/Phó cấp từ trích lục

Lê tộc bi kí/Phó cấp từ trích lục

Lê tộc bi kí/Phó cấp từ trích lục
黎族碑記/付給詞摘錄
Kí hiệu: 17949/17950/7951/17952
Thác bản bia thôn Sử xã Dị Sử huyện Thượng Nguyên phủ Thiên Trường 天長府上元縣易使社使村, sưu tầm ở lăng Quận công xã Dị Sử tổng Đặng Xá huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 4 mặt, khổ 32 x 94 cm; 30 x 130 cm, gồm 45 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1400 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 5 (1930).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Họ Lê sinh trưởng tại xã Dị Sử, nghiệp cổ từ xưa vẫn chưa có gia phả. Từ khi có lăng Quận công để thờ tự thì việc phong chức tước cho các vị có công từ thời Lê đến giờ nối đuôi nhau. Nhưng từ khi mộ của Quận công được kết đến giờ thì con cháu càng vinh hiển. Nay Đại Vương có công với nước ban cấp cho 2 xã Dị Sử và Động Phấn thờ tự Đại Vương. Nay bản tộc có 42 mẫu ruộng và 40 quan cổ tiền giao phó cho 2 xã lo việc tế tự. Nay lập bia khắc ghi tên các vị trong họ đỗ đạt hiển danh.
Mặt 2 trích lục cụ thể số tiền và ruộng giao cho các thôn. Kèm danh sách một số người tham gia đóng góp công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post