Lê tộc thứ chi bi kí

Lê tộc thứ chi bi kí

Thông tin cơ bản

Lê tộc thứ chi bi kí
黎族次支碑記
Kí hiệu:16559
Thác bản bia sưu tầm tại từ đường nhà ông Lê Văn Lương thôn Lai Thành tổng Bố Đức huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 77 x 98 cm, gồm 28 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 13 (1938).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc ông Lê Viết Hồ người thôn Đông Thành xã Đồng Hương là người tinh thông Nho, y, lí, số, trúng nhất, nhị trường nhưng từ khi đổi học chữ Pháp thay chữ Hán thì về làm ruộng, chăm lo việc gia đình. Ông đã cúng 1 mẫu ruộng và cấp tiền để mua 2 mẫu nữa dùng vào việc cúng giỗ tổ tiên nội ngoại lưu truyền cho con cháu. Sau ông lại sao lục ngày giỗ của tổ tiên cho khắc lên bia đá để lưu truyền mãi mãi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post