Lệ Trạch đường bi kí

Lệ Trạch đường bi kí

Thông tin cơ bản

Lệ Trạch đường bi kí
麗澤堂碑記
Kí hiệu: 19826/27
Thác bản bia sưu tầm tại Lệ Trạch đường xã Mộ Trạch Thượng tổng Tuyển Cử phủ Bình Giang tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 41 x 68 cm, gồm 13 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 220 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Hựu thứ 2 (1736).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Tóm lược nội dung:
Ghi bài vị của của 4 vị được thờ phụng tại Lệ Trạch đường theo nghi lễ của bản tộc.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post