Lê triều Vương tướng công mộ bi

Lê triều Vương tướng công mộ bi

Lê triều Vương tướng công mộ bi
黎朝王相公慕碑
Kí hiệu: 16248/16249
Thác bản bia sưu tầm tại mộ Lê triều Vương tướng công thôn Tịnh Xá xã Bố Vệ tổng Bố Vệ huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 2 mặt, khổ 78 x 108 cm, gồm 23 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 11 (1899).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Hành trạng, công tích nhân vật
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bài kí ghi việc xây lăng tẩm vị Vương tướng công, người xã Quốc Xá Thiên Bản, húy Văn Ngô đỗ Đệ nhất khoa Chánh bảng triều Lê, làm quan đến Tam phẩm, Binh bộ Thượng thư kiêm Đô sát, mất lúc đương chức. Ông được an táng tại bên trái cửa thành. Sau khu đất này bị bán cho một người buôn, dân xã dùng một nừa số tiền mua khu đất khác, xây lăng tẩm thờ ông và luôn được báo ứng linh nghiệm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post