Lê tướng công sự nghiệp huân danh bi ký

Lê tướng công sự nghiệp huân danh bi ký

Thông tin cơ bản

Lê tướng công sự nghiệp huân danh bi ký
黎相公事業勳名碑記
Kí hiệu: 19058/19059
Thác bản bia sưu tầm ở từ chỉ thôn Quần Trọng tổng Thượng Cốc phủ Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 2 mặt, khổ 150 x 200 cm, gồm 63 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 3500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bính Thân Vĩnh Thịnh thứ 12.
Người soạn: không ghi.
Người dựng: Lê Thị Hạo 黎氏浩; chức vị: Huyên quận công, Đặc tiến phụ quốc thượng tướng quân.
Chủ đề:
– Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Con trưởng kể lại tiểu sử, sự nghiệp của cha. Lê tướng công tên là Phúc Toàn được phong tặng Thái phó, ban tên thụy là Hùng Tuấn phủ quân. Ông từng cai quản vùng Cao Bằng, Tuyên Quang, nhiều lần giúp vua dẹp giặc nên được ban thưởng. Ông làm việc cho đến năm 78 tuổi, mất ở Kinh đô, thi hài đem về quê. Ông được truy tặng, ban tên thụy, điếu văn và tiền tang lễ. Con cái đều được phong tước.
Ghi chú: Lê Thị Hạo là con trưởng Lê tướng công.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)