Lệnh huệ Hậu phật bi kí

Lệnh huệ Hậu phật bi kí

Thông tin cơ bản

Lệnh huệ Hậu phật bi kí
令惠後佛碑記
Kí hiệu: 18796
Thác bản bia xã Chi Ngại huyện Chí Linh phủ Nam Sách 南策府至靈縣支碍社, sưu tầm ở chùa Thiên Tư Phúc xã Chúc Thôn tổng Chi Ngại huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 85 x 160 cm, gồm 17 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 350 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Hựu thứ 4 (1738).
Người soạn: Lê Công Tuấn 黎公俊; học vị và khoa thi: thi đỗ khoa Nhâm Tí; chức vị: Đề lại.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Quan viên, chức dịch và toàn thể nhân dân xã Chi Ngại lập bia: bầu Hậu phật phụng tự cho vị: Thị nội giám ti lễ giám tổng thái giám đô chỉ huy sứ Lập Quận công, quên Lạng Giang, ông đã có công đề đạt lên Thánh thượng để dân xã Chi Ngại được làm dân tạo lệ. Ông còn xuất 100 quan cổ tiền để trợ giúp thi hành. Dân 3 thôn của xã bầu ông làm Hậu phật, phụng tự tại bản chùa, hương hỏa lưu truyền. Phần sau bia ghi tên một số quan chức địa phương cúng tiến.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)