Lịch đại đăng khoa bi kí

Lịch đại đăng khoa bi kí

Lịch đại đăng khoa bi kí
曆代登科碑記
Kí hiệu: 18595
Thác bản bia sưu tầm ở văn chỉ xã An Đông tổng Hà Nam huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 60 x 76 cm, gồm 15 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 27 (1874).
Người soạn: Vũ Đình Điều 武廷調 và Vũ Hữu Văn 武有文.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Bia ghi việc lập bia ghi danh sách các vị đỗ đạt của bản ấp. Ví dụ: Nguyễn Thuyên, đậu Tú tài khoa Tân Tị năm Minh Mệnh, giữ chức Văn trưởng của bản huyện.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post