Lịch đại khoa danh/Tế văn thể thức

Lịch đại khoa danh/Tế văn thể thức

Thông tin cơ bản

Lịch đại khoa danh/Tế văn thể thức
歷代科名/祭文體式
Kí hiệu: 3214/3215/3216
Thác bản bia xã Cổ Xá huyện Thần Khê phủ Tiên Hưng 先興府神溪縣古舍社, sưu tầm tại văn chỉ xã Nguyên Xá tổng Cổ Cốc huyện Thần Khê tỉnh Thái Bình.
Thác bản 3 mặt, khổ 60 x 75 cm, gồm 50 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 900 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Niên đại ước đoán: thời Nguyễn.
Người soạn: Không ghi.
Chủ đề:
– Gia phả, lai lịch dòng họ.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Bia ghi họ tên, chức vị những người trong xã đỗ Tiến sĩ, Giám sinh, Nho sinh, Sinh đồ, Tú tài từ niên hiệu Cảnh Hưng thời Lê đến niên hiệu Thiệu Trị thời Nguyễn. Trong đó, có Nguyễn Bá Dương, đỗ Tiến sĩ năm 1766 đời Cảnh Hưng, làm quan đến chức Hiến sát sứ Thanh Hoa, Nguyễn Huy Lợi là khai khoa Tú tài và Nguyễn Bá Đương tú tài khoa cuối cùng vào năm 1850 niên hiệu Thiệu Trị. Có mẫu bài văn tế các vị tiên hiền.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)