Linh Khánh tự bi kí

Linh Khánh tự bi kí

Linh Khánh tự bi kí
靈慶寺碑記
Kí hiệu: 20487/20488
Thác bản bia xã Cập Nhất tổng Cập Nhất huyện Thanh Hà phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương 海陽省南策府青河縣及一總及一社, sưu tầm tại chùa Linh Khánh xã Cập Nhất huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 48 x 90 cm, gồm 19 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 4 (1929).
Người soạn: Nguyễn Khắc Cương 阮克刚; tên hiệu Tất Minh; chức vị: Điển văn.
Người viết chữ:
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Linh Khánh của xã trải lâu ngày bị hư hại. Năm Bảo Đại thứ 4 (1929), các vị chức sắc trong xã hiệp cùng vị sư trụ trì chùa là Mật Cẩn hưng công tu sửa lại. Ghi họ tên của những người đóng góp tiền vào việc tu sửa này, ước khoảng 30 người, với số tiền kèm theo.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post