Linh Khối thiền tự/Hậu phật bi ký

Linh Khối thiền tự/Hậu phật bi ký

Linh Khối thiền tự/Hậu phật bi ký
靈塊禪寺/後佛碑記
Kí hiệu: 6891/6892
Thác bản bia xã Phấn Hạ huyện Phúc Lộc phủ Quốc Oai 國威府福祿縣粉下社, sưu tầm tại chùa Linh Khối xã Giáo Hạ tổng Phụng Thượng huyện Phúc Thọ tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 2 mặt, khổ 46 x 78 cm, gồm 24 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 26 (1765).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Hoàng Thị Bành là người tuổi cao đức độ nên được dân xã tôn bầu làm Hậu phật. Sau đó bà cúng cho xã 30 quan và 4 sào ruộng để tu sửa chùa. Dân xã dựng bia lưu truyền. Có ghi thể lệ cúng giỗ và vị trí, diện tích ruộng. Có bài minh, bài vị Hậu phật và họ tên những người ký bầu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post