Linh/Lang/Thánh/Tự

Linh/Lang/Thánh/Tự

Linh/Lang/Thánh/Tự
靈/郎/聖/寺
Kí hiệu: 21234/abcd
Thác bản chuông phường Đức Cổ tổng Tả Nghiêm huyện Thọ Xương phủ Hoài Đức 懷德府壽昌縣左嚴總德古坊, sưu tầm tại chùa Quán Sứ, Hà Nội.
Thác bản 4 mặt, khổ 40 x 65 cm, gồm 43 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 900 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Gia Long thứ 11 (1812).
Người soạn: Nguyễn Đức Tráng 阮德壯; quê quán: phường Đông Các; chức vị: Tri huyện.
Người khắc: Nguyễn Đình Hảo 阮廷好; chức vụ: ở cục đúc chuông.
Chủ đề:
– Thơ văn.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chuông lấy thanh âm để cầu nguyện. Ở phường Đức Cổ có chùa Linh Lang, đó là nơi cổ tích danh lam ở trong thành, rất linh ứng. Đến năm Canh Thân bản chợ cùng tín thí thập phương làm mới lại chùa, sư trụ trì tự Đức Quyền cùng với tín thí thập phương hưng công hội chủ đúc quả chuông mới. Công việc hoàn thành khắc lên chuông lưu truyền và ghi danh người tham gia công đức. Có bài minh 8 câu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post