Linh Minh tự/Thiên đài trụ

Linh Minh tự/Thiên đài trụ

Linh Minh tự/Thiên đài trụ
靈明寺/天臺柱
Kí hiệu: 2144/2145
Thác bản bia thôn Cự Đà xã Hạ Thanh Oai huyện Thanh Oai phủ Ứng Thiên 應天府青威縣右青威社巨陀村, sưu tầm tại chùa xã Cự Đà huyện Thanh Oai tỉnh Hà Đông.
Thác bản 2 mặt, khổ 19 x 34 cm, gồm 13 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 550 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 16 (1695).
Người viết: tên tự: Tính Phái; nhà sư.
Chủ đề:
Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:.
Vợ chồng ông Phó Cai hợp, Từ thừa Lâm Trung nam và bà Nguyễn Thị Lũy góp công đức cùng với quan viên thôn Cự Đà xây dựng cột hương ở chùa để cúng trời đất, cầu chúc cho quốc gia, đạo Phật và dân chúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post