Linh Phúc tự bi

Linh Phúc tự bi

Thông tin cơ bản

Linh Phúc tự bi
靈福寺碑
Kí hiệu: 8294/8295
Thác bản bia thôn Nội Tam xã Trình Viên huyện Thượng Phúc phủ Thường Tín 常信府上福縣程園社內三村, sưu tầm tại chùa Linh Phúc xã Trình Viên tổng Phượng Vũ huyện Thượng Phúc phủ Thường Tín tỉnh Hà Đông.
Thác bản 2 mặt, khổ 66 x 109 cm và 65 x 101 cm, gồm 38 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Đại Chính thứ 11 (1540).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Năm Đại Chính thứ 10 (1539), Thái ông lão bà cùng các thiện nam tín nữ xã Trình Viên góp tiền của tô tượng Phật, đúc chuông cho chùa Linh Phúc. Nhân thấy chùa có tấm bia dựng từ đời trước để ghi sự tích chùa và các thửa ruộng đất, bèn trùng tu khắc lại bia này. Mặt sau bia ghi vị trí, diện tích các thửa ruộng chùa và ghi niên đại là ngày mùng 4 tháng giêng niên hiệu Quang Trị năm thứ 2 (?).

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post