Linh Quang thần từ bi/Canh Thìn niên tạo

Linh Quang thần từ bi/Canh Thìn niên tạo

Linh Quang thần từ bi/Canh Thìn niên tạo
靈光神祠碑/庚辰年造
Kí hiệu: 1748/1749
Thác bản bia xã Quảng Động huyện Yên Sơn phủ Quốc Oai 國威府安山縣廣洞社, sưu tầm tại quán xã Quảng An tổng Hoàng Xá phủ Quốc Oai tỉnh Sơn Tây
Thác bản 2 mặt, khổ 56 x 85 cm, gồm 42 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 900 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Diên Thành thứ 3 (1580)
Người soạn: Nguyễn Hữu Dự 阮有譽; quê quán: huyện Yên Sơn; chức vị: Tán trị Thừa chính Tuyên sứ ty Tham chính đạo Lạng Sơn
Người viết chữ: Lê Ngoạn 黎玩; quê quán: huyện Yên Sơn; chức vị: Đề lại
Chủ đề: Sự tích, thần phả
Tóm lược nội dung:
Đền thờ thần Linh Quang có từ lâu đời, rất linh thiêng, dân cầu xin điều gì đều ứng nghiệm Hồi ấy có con hổ về địa phương này tác quái rất dữ tợn, ai cũng phải sợ Quan phủ huyện tới đền cầu xin thần phù hộ, quả nhiên sau đó bắt được hổ, trừ hại cho dân Sự việc đó tâu lên Bộ Lễ, ban sắc phong cho thần là “Trung đẳng thần” Từ đó dân hễ có việc cầu mưa cầu tạnh, học trò đi thi, dân chúng cầu tự đều được thần ngầm trợ giúp Nay quan viên xã trưởng, thôn trưởng đứng ra lập bia ghi lại sự tích trên Có ghi họ tên những người lập bia

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post