Linh Quang tự bi

Linh Quang tự bi

Thông tin cơ bản

Linh Quang tự bi
靈光寺碑
Kí hiệu: 4003/4004
Thác bản bia xã Bình Lục 平陸社, sưu tầm tại chùa Linh Quang xã Bằng Lục tổng Phong Xá huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 54 x 73 cm, gồm 45 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Tộ thứ 2 (1620).
Người soạn: Nguyễn Hiển Mô 阮顯謨; học vị: Giám sinh; tước hiệu: Nghiêm Diễn nam.
Người viết chữ: Nguyễn Nghệ 阮藝, tên tự: Pháp Duyên; quê quán: xã Đại Lâm.
Chủ đề:
– Lịch sử di tích.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Linh Quang ở phía Tây Nam xã Bình Lục là một danh lam cổ tích. Trải năm tháng nắng mưa binh hỏa chùa bị hư hỏng. Năm Giáp Dần, Chưởng giám Nghiêm Lễ hầu Nguyễn Vĩnh Truyền và Quận chúa Mạc Thị Ngọc Thụy đã bỏ tiền của hưng công tu sửa hành lang, mua đồ tế khí, lợp ngói tô tượng…, chùa trở nên quy mô tráng lệ. Có ghi tên những người đóng góp công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)