Linh Quang tự cổ tích

Linh Quang tự cổ tích

Thông tin cơ bản

Linh Quang tự cổ tích
靈光寺古跡
Kí hiệu: 5151
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Linh Quang thôn Khả Lễ xã Bồ Sơn tổng Khắc Niệm huyện Võ Giàng tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 44 x 65 cm, gồm 14 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại ước đoán: Chính Hòa thứ 12 (1691)
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Quan viên hương lão trong làng ký nhận cho các bà Nguyễn Thị Bảo, Trương Thị Thân, Diệm Thị Ngôi v.v… gửi giỗ cho cha mẹ tại chùa Linh Quang.
Ghi chú: Theo ghi chú của người sưu tầm, thác bản này cùng với thác bản 5152 là hai mặt thuộc cùng một tấm bia.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post