Linh Quang tự Hậu phật bi

Linh Quang tự Hậu phật bi

Thông tin cơ bản

Linh Quang tự Hậu phật bi
靈光寺後佛碑
Kí hiệu: 11316/11317/11318
Thác bản bia xã Thượng Lý huyện An Dương phủ Kinh Môn 荊門府安陽縣上里社, sưu tầm tại chùa Linh Quang xã Thượng Lý tổng Lạc Viên huyện Hải An Hải Phòng.
Thác bản 3 mặt, khổ 28 x 74cm và 59 x 75cm, gồm 30 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 700 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 12 (1716).
Người soạn và viết: Bùi Chuyết 裴拙.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Bà Bùi Thị Lẫm hiệu Từ Quảng đã cúng cho xã 50 quan tiền để xã sửa chữa chùa Linh Quang. Quan viên, hương lão và dân làng tôn bầu bà làm Hậu phật. Ghi lại lệ cúng giỗ Hậu phật hàng năm. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post