Linh Sơn tự thạch bi kí

Linh Sơn tự thạch bi kí

Linh Sơn tự thạch bi kí
靈山寺石碑記
Kí hiệu: 14442
Thác bản bia xã Hội Thượng huyện An Lạc phủ Tam Đái 三帶府安樂縣會上社, sưu tầm tại chùa Linh Sơn thôn Hội Thượng xã Hội Hợp tổng Hội Thượng huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 45 x 85 cm, gồm 30 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 32 (1771).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc hai xã Quỳnh Sơn và Hội Thượng huyện An Lạc phủ Tam Đới cung tiến tiền của để tu sửa tòa tiền đường chùa Linh Sơn. Ghi họ và tên các vị thiện tín đã cúng tiền, ruộng cho việc tu sửa chùa, nhưng bia mờ không đọc được cụ thể như thế nào.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post