Linh Tiên tự bi ký

Linh Tiên tự bi ký

Linh Tiên tự bi ký
靈仙寺碑記
Kí hiệu: 19256
Thác bản bia thôn Lương Xá xã Vũ Xá tổng Hương Ngải huyện Thanh Liêm phủ Lý Nhân tỉnh Hà Nam 南河省里仁府青廉縣 香艾總武舍社良舍村, sưu tầm ở chùa Linh Tiên xã Hòa Ngải huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 45 x 120 cm, gồm 19 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 900 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thiệu Trị thứ 5 (1845).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Chùa Linh Tiên ở bản xã là nơi danh lam cổ tích, là nơi bồng lai dưới cõi trần. Bia ghi họ tên những người có công đóng góp vào việc xây chùa. Sư trụ trì là Chiếu Huy, tín vãi Trần Thị Giang, Trần Thị Thông, Trần Thị Giá, Trần Thế Khanh v.v…
Ghi chú: Bia hơi mờ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post