Linh Ứng tự bi/Cổ tích danh lam ký

Linh Ứng tự bi/Cổ tích danh lam ký

Linh Ứng tự bi/Cổ tích danh lam ký
靈應寺碑/古跡名藍記
Kí hiệu: 18457/18458
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Linh Ứng xã Bảo Châu huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 120 x 150 cm, gồm 76 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 2200 chữ, có hoa văn, có chữ húy.
Niên đại: Tân Mùi Chính Hoà thứ 12 (1691).
Người soạn: Trần Đình Tiến 陳廷進; chức vị: Đề lại huyện An Dương.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Linh Ứng là danh lam cổ tích của xã Bảo Châu, trải qua mưa nắng chùa đã bị hư hỏng nặng. Dân làng Bảo Châu đã đồng tâm hiệp lực đóng góp tiền của để trùng tu lại chùa, đúc một quả chuông, xây gác chuông, thềm đá và làm 2 pho tượng Hộ pháp. Nay công việc đã hoàn thành, dân làng đã lập bia ghi lại việc này và ghi họ tên những người có công trong trùng tu chùa.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post