Linh Viên tự thạch bi ký

Linh Viên tự thạch bi ký

Thông tin cơ bản

Linh Viên tự thạch bi ký
靈園寺石碑記
Kí hiệu: 13428/13429
Thác bản bia thôn Hạ La xã La Giang huyện Tứ Kỳ phủ Hạ Hồng 下洪府四岐縣羅江社下羅, sưu tầm ở chùa Linh Viên xã La Giang tổng Toại An huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 65 x 128cm, gồm 41 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 2000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Long Đức thứ 3 (1734).
Người soạn: họ Phạm 范, tự Chuyết Phu 拙夫; học vị: Quốc tử giám Giám sinh.
Người viết: Hà Khuê 何珪 ; chức vị: Tiểu tăng.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bản xã trước đây có chùa Hưng Khánh nhưng qui mô nhỏ bé. Nay chọn được khu đất khác địa thí linh thiêng rộng rãi cao ráo. Một số vị hội chủ người bản xã đã góp tiền ruộng để xây lại chùa to đẹp hơn từ gác chuông, tiền đường, tạo tượng… và đổi tên là chùa Linh Viên. Hưng công tín vãi Nguyễn Thị Châu hiệu Diệu Nguyện đã cúng 265 quan tiền, 2 sào 2 thước ruộng và làm cơm cho 850 người ăn v.v… Ghi họ và tên những người đã phát tâm công đức tín thí tiền bạc xây chùa và cúng ruộng vào chùa làm ruộng Tam bảo.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)